Welcome to our websites!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    Meifule takyklygy

“Linqing Meifule Precision Bearing Co., Ltd.” 2005-nji ýylda döredilip, çuňňur çukur şarlary, ýassyk ýassygy we rolikli podşipnikler öndürilýär.Şeýle hem alyjynyň çyzgysyna ýa-da nusgasyna görä ýörite podşipnikler ýasap biler.Zawod häzir HEBEI şäheriniň Guantao şäherindäki WEISENGZHAI şäheriniň önümçilik zolagynda ýerleşýär.Industrialhli senagat zolagy 80000 inedördül metr meýdany eýeleýär we önümçilik çykdajylaryny tygşytlap we amatly hereketlere kömek edip biljek doly önümçilik zynjyryna eýe bolýar.

HABARLAR

täze

Linqing Meifule Precision Bearing Co., Ltd.

Önümçilik tehnikasyna we çuňňur çukur şarlary ýasamak tejribesine esaslanyp, zawod 2010-njy ýylda ýassyk ýassygy öndürip başlaýar.

Hytaýyň söýgüliler gününi bilelikde geçiriň
“Tanabata” “Qiqiao Festiwal” ýa-da “Aýallar Festiwaly” we ...
Halkara söwda paýlaşma ýygnagy
Halkara gurşaw täze işläp düzüjiler üçin seýrek bir mümkinçilik açdy ...